Stichting Stuurgroep Vlijmen, werkend onder de naam creatief centrum ’t Stuurhuis, organiseert cursussen in Nieuwkuijk en maakt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, gebruik van persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van degenen die zich tot ons wenden en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarbij houden wij ons aan de privacywetgeving conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ‘t Stuurhuis zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Uitsluitend met toestemming van de betrokkene en met als doel uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene. ‘t Stuurhuis verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens nodig hebben te bereiken. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven.

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar het secretariaat: stuurhuisnieuwkuijk@gmail.com of via het contactformulier op onze website : www.stuurhuisnieuwkuijk.nl

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan helpen wij u graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.